Senin, 30 November 2015

Figur Ke-14 : Asma’ Bintu Abi Bakr Ash Shidiq رضي الله عنهما 

🎀Figur Shalihah Panutan Wanita Shalihah🎀



🌹Inilah dia wahai ibu...
Figur Wanita Shalihah,
Sebaik-baik cermin...
🔎Untuk kita berkaca padanya...



🌅 Figur Ke-1⃣4⃣


🌸〰 🌸 Asma’ Bintu Abi Bakr Ash Shidiq رضي الله عنهما 🌸〰 🌸

✏(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman Anisah bintu ‘Imran حفظها الله)

📃 Sebuah kisah kehidupan seorang wanita mulia, putri seorang yang mulia. Sesosok pribadi yang menggambarkan sebuah ketabahan hati dalam menjalani setiap babak dalam kehidupannya, hingga akhir hayatnya.

💐 Dia dikenal dengan namanya, Asma` bintu Abi Bakr ‘Abdillah bin Abi Quhafah ‘Utsman bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim Al-Qurasyiyah At-Taimiyyahرضي الله عنهما. Berkunyah dengan nama Ummu ‘Abdillah. Ibunya bernama Qutailah bintu Abdil ‘Uzza bin As’ad bin Jabir bin Malik bin Hasl bin ‘Amir bin Lu`ay. Dia saudari sekandung Abdullah bin Abi Bakr Ash-Shiddiq. Lahir beberapa belas tahun sebelum lahir adiknya satu bapak, ‘Aisyah bintu Abi Bakr رضي الله عنهما.

⛅ Asma`bintu Abi Bakr Ash-Shiddiq رضي الله عنهما turut menyongsong cahaya Islam di awal kedatangannya. Dia berislam setelah berislamnya tujuh belas orang shahabat. Kisah-kisah hidupnya bertabur keharuman yang melukiskan ketabahan dirinya.

🎀🎀 Kisah yang tak terlupa, ketika Rasulullahصلى الله عليه وسلم hendak bertolak untuk hijrah ke Madinah bersama Abu Bakr Ash-Shiddiq رضي الله عنه. Dipersiapkannya air dan bekal perjalanan hijrah mereka. Namun saat itu dia tak menemukan sesuatu pun yang bisa digunakan untuk mengikat perbekalan itu. Atas saran sang ayah, dilepasnya ikat pinggang yang melilit pinggangnya, lalu dibagi menjadi dua. Satu untuk mengikat makanan, satu lagi untuk mengikat tempat air. Peristiwa ini membekaskan sesuatu yang berharga, dia digelari oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan Dzatun Nithaqain, sang pemilik dua ikat pinggang.

🎒 Sang ayah berangkat hijrah mendampingi Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan membawa seluruh hartanya. Selang beberapa waktu, datang kakeknya, Abu Quhafah, menemuinya. Abu Quhafah adalah seorang tua yang telah hilang penglihatannya. Dia mengatakan tentang Abu Bakr, “Dia itu menyulitkan kalian dengan diri dan hartanya.” Mendengar ucapan itu, Asma` menjawab, “Tidak, wahai Kakek. Banyak yang dia tinggalkan bagi kami.” Asma` pun mengambil bebatuan. Diletakkannya dalam lobang di dinding rumahnya, kemudian ditutupnya dengan kain. Lalu diambilnya tangan sang kakek sembari berkata, “Dia meninggalkan ini untuk kami.” Tatkala meraba bebatuan itu, Abu Quhafah mengira itu adalah harta. Maka dia pun berkata, “Kalau ini yang dia tinggalkan untuk kalian, maka baiklah!”

💥 Selepas Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan Abu Bakr Ash-Shiddiq رضي الله عنه berangkat, Abu Jahl bersama serombongan musyrikin datang. Asma`رضي الله عنهما menghadapi mereka. Abu Jahl menghardik, “Di mana ayahmu!” “Demi Allah, aku tidak tahu di mana sekarang dia berada.” Jawaban itu membuat Abu Jahl berang. Tangannya pun melayang, menampar Asma` رضي الله عنهما hingga terlepas antingnya, lalu beranjak pergi.

🏡 Asma` bintu Abi Bakr Ash-Shiddiq رضي الله عنهما disunting oleh seorang shahabat yang mulia, Az-Zubair bin Al-’Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdil ‘Uzza bin Qushay رضي الله عنه. Kepada pasangan ini Allah سبحانه وتعالى menganugerahkan buah pernikahan mereka, Abdullah bin Az-Zubair رضي الله عنهما, bayi pertama yang lahir dalam Islam dari kalangan Muhajirin. Ketika mengandung, Asma` menempuh perjalanan hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan itu, tatkala telah tiba di Quba`, Asma` melahirkan. Dia serahkan bayinya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلمuntuk ditahnik serta mendapatkan doa kebaikan. Lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم memberikan pada putra pertama Az-Zubair رضي الله عنه ini nama Abdullah. Kemudian setelah itu Allah سبحانه وتعالى anugerahkan pula kepada mereka putra-putri yang lain, ‘Urwah, Al-Mundzir, ‘Ashim, Al-Muhajir, Khadijah Al-Kubra, Ummul Hasan dan ‘Aisyah.

🍞 Az-Zubair رضي الله عنه bukanlah seorang yang berada. Dia tak memiliki harta ataupun budak, kecuali hanyalah seekor kuda. Asma` رضي الله عنهما mengisahkan kiprahnya dalam rumah tangga. Dia mengurus, memberi makan dan minum kuda suaminya, menumbuk biji-bijian, mengambil air dan membuat adonan untuk makanan.

👣 Suatu ketika, Asma` رضي الله عنهما  tengah membawa biji-bijian di atas kepalanya, berjalan kaki dari kebun Az-Zubair رضي الله عنه. Tiba-tiba Rasulullah صلى الله عليه وسلم berlalu bersama para shahabat. Melihat Asma` berjalan membawa beban, Rasulullah صلى الله عليه وسلم memberi isyarat agar Asma` turut naik di atas tunggangan beliau. Terbayang di benak Asma` saat itu kecemburuan suaminya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم pun mengetahui bahwa Asma` merasa malu, hingga beliau pun melanjutkan perjalanan.

⚠ Ketika bertemu dengan Az-Zubair رضي الله عنه, Asma` رضي الله عنهما menceritakan apa yang dialaminya. “Sungguh,” kata Az-Zubair رضي الله عنه, “Engkau membawa biji-bijian di atas kepalamu lebih berat bagiku daripada engkau membonceng Rasulullah صلى الله عليه وسلم.”

🌂 Sungguh, gambaran ketabahan yang luar biasa. Menjalani hari-hari dalam rumah tangganya. Wanita yang mulia, putri seorang yang mulia ini pernah mengeluhkan kepada ayahnya tentang kekerasan sikap Az-Zubair رضي الله عنهpadanya. Abu Bakr  رضي الله عنه pun menasehati putrinya, “Sabarlah, wahai putriku. Sesungguhnya bila seorang wanita memiliki suami yang shalih, kemudian suaminya meninggal dan dia tidak menikah lagi sepeninggalnya, maka mereka berdua akan bersama lagi di dalam jannah.”

☔ Asma` bintu Abi Bakr رضي الله عنهما menyaksikan pula putranya dihukum mati oleh panglima yang zalim, Al-Hajjaj, pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Setelah Al-Hajjaj melaksanakan hukuman itu, dia menemui Asma` lalu berkata, “Wahai ibu, sesungguhnya Amirul Mukminin berpesan padaku untuk menanyakan padamu, apakah engkau memiliki suatu keperluan?” Asma` pun menjawab, “Aku bukan ibumu, tapi aku ibu orang yang digantung itu, dan aku tidak mempunyai keperluan apa pun! Akan tetapi aku akan menyampaikan padamu bahwa aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ‘Akan keluar dari Tsaqif seorang pendusta dan seorang pembinasa.’ Adapun si pendusta, kita telah mengetahuinya. Adapun si pembinasa, engkaulah orangnya!” Al-Hajjaj menukas, “Pembinasa orang-orang munafik.”

❌Tatkala mendengar Al-Hajjaj menganggap Abdullah bin Az-Zubair رضي الله عنهما adalah munafik, Asma` menjawab, “Demi Allah, dia bukan munafik. Dia seorang yang banyak puasa dan shalat malam, serta berbakti kepada ibunya!”

💦Dengan tangannya Asma` melepaskan tali yang mengikat putranya, Abdullah, atas izin Khalifah ‘Abdul Malik bin Marwan, setelah sebelumnya Al-Hajjaj menolak untuk mengizinkannya. Ibu yang telah renta dan hilang penglihatannya karena tua itu pun memandikan jasad putranya, lalu mengkafaninya. Lalu dibawanya jenazah Abdullah bin Az-Zubair رضي الله عنهما ke Madinah dan dikuburkannya di sana.

🍃🍂 Beberapa malam setelah itu, tak selang berapa lama, Asma` bintu Abi Bakr Ash Shiddiq رضي الله عنهما kembali ke hadapan Rabbnya سبحانه وتعالى  dalam usia mencapai seratus tahun. Tak satu pun di antara giginya tanggal dan tak melemah pikirannya karena usia.

💎 Dia seorang wanita dengan sederet kemuliaannya. Dia mewariskan banyak ilmu kepada anak-anak dan generasi setelahnya. Dia turut dalam kancah peperangan Yarmuk bersama suaminya.

🍯Dia begitu masyhur dengan kedermawanannya, hingga Abdullah bin Az Zubair رضي الله عنهما pun bertutur, “Tak ada wanita yang lebih dermawan daripada ‘Aisyah dan Asma`. Namun kedermawanan mereka berbeda. ‘Aisyah gemar mengumpulkan sedikit demi sedikit, dan setelah terkumpul dia sedekahkan, sedangkan Asma`, dia tak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari.”

🌹 Kisah sepanjang kehidupannya yang bertabur ketabahan dan kesabaran. Asma` bintu Abi Bakr Ash-Shiddiq, semoga Allah meridhainya…

 

Wallahu a’lam.

 

📚 Sumber bacaan :
➲Shahih Muslim
➲Al-Ishabah, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqalani (7/486-487)
➲Al-Isti’ab, Ibnu ‘Abdil Barr (4/1781-1783)
Ath-Thabaqatul Kubra, Ibnu Sa’d (1/229, 8/249-251)
➲Siyar A’lamin Nubala` , Adz-Dzahabi (2/287-296, 3/379)
➲Tahdzibul Kamal,  Al-Mizzi (35/123-124)

💻 Sumber :
http://asysyariah.com/asma-bintu-abi-bakr-ash-shidiq/

🎀مجموعة روضة الأطفال🎀




Bagi yang ingin mengambil faedah dari postingan RA yang telah lalu, antunna dapat mengunjungi blog kami :





🔗 http://tamananakshalih.blogspot.com/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar